*home.tagline.second

Het milieu, een opportuniteit voor ontwikkeling

Als studiebureau dat gespecialiseerd is in de sector van het milieu, de veiligheid en ruimtelijke ordening, biedt ABV Environment creatieve en duurzame oplossingen op maat die rekening houden met de plaatselijke, gewestelijke en federale vereisten die van toepassing zijn op uw project.

ABV Environment is een erkende deskundige in bodemverontreiniging /bodembeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië en Vlanderen, een erkend opdrachthouder/deskundige voor milieu-effectenstudies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië en Vlanderen, en erkend als raadgever (voorheen “consultancyhulp”). Ons doel: “Uw project doen slagen!”

Hebt u een project dat u ons wilt voorleggen? Bekijk de lijst van al onze erkenningen
Lorem ipsum emphase vidéo

Wij zullen u begeleiden bij elke stap van uw project:

  • Onderzoeksfase
  • Terreinwerk
  • Impactstudies en vergunningen
  • Bouw, coördinatie en veiligheid
  • Voltooiing en inauguratie van uw project
  • Beheersing van de milieuaspecten

Haalbaarheidsstudie

Een residentieel, commercieel, industrieel of particulier ontwikkelingsproject?

Bodem- en waterbeheer

Exploiteert uw onderneming een activiteit met risico’s voor de bodem of bent u eigenaar van een goed waar dergelijke activiteiten plaatsvinden?

Vergunningen, toelatingen en evaluaties op het gebied van milieu en veiligheid

Wij begeleiden u bij alle stappen, tot u uw vergunningen hebt verkregen.

Beheersysteem (QSE) en duurzame ontwikkeling

Omdat het beheer van de kwaliteit, de veiligheid en het milieu een essentieel en onvermijdelijk element vormt in de strategie en ontwikkeling van uw onderneming.

Outsourcing QSE

Hebt u behoefte aan een gespecialiseerd operationeel team op milieugebied?

Onderzoeken inzake mobiliteit, parkeren en beheersing van lawaai en trillingen

Zin om uw impact op het milieu te verbeteren?

Socio-economische studies en geïntegreerde vergunningen

We optimaliseren uw project opdat u geïntegreerde vergunningen kan verkrijgen.

RIE (IED), REACH, SEVESO

Omdat uw project conform en beveiligd moet zijn om ongevallen te vermijden.

Grondverzet en coördinatie van de bouwplaats

Hebt u deskundigen nodig om uw werken en grondbeheer te coördineren?

Impact en klimaatveranderingen

Houd rekening met de actuele klimaatvereisten en word een actor van de verandering!

Onze laatste projecten:

News 04/2018 Reyerslaan. De VRT vertrouwde aan ABV Environment het dossier voor haar grondverzet. Het project voorziet afgravingen tot een diepte van 25 m voor een volume van meer dan 230.000 m³. Dankzij het werk van ABV zullen de evacuatieketens en het hergebruik van de afgegraven grond geoptimaliseerd kunnen worden.

ABV Environment houdt toezicht op de saneringswerken naar aanleiding van de bouwwerken van het toekomstige zwembad Jonfosse. Op het terrein stond eerst een gasfabriek die de bodem en het grondwater met koolwaterstoffen en cyaniden verontreinigd heeft. Project gerealiseerd door Moury-BPC. Architect Fabrice Rossi.

De gemeente Profondeville vertrouwde de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek betreffende een hoop van aangeaarde afvalstoffen, op het terrein van een oude kalksteengroeve, aan ABV Environment toe. Dit is een gevoelig dossier want het terrein bevindt zich in het beschermde gebied van Natura 2000. De onderzoeken vonden eind juni plaats.

In het kader van de ontwikkeling van Trakk, deed BEP een beroep op ABV Environment om het bodemonderzoek te verrichten en de sanering op te volgen. ABV Environment is ook belast met het opstellen van de eindbeoordeling. De architecten van het project zijn Level Studio, L’Atelier de l’Arbre d’Or, en RM Architecte. Het project wordt ondersteund door het FEDER-fonds. Meer informatie over Trakk: www.trakk.be

Zij hebben vertrouwen in ons

In het kader van de ontwikkeling van een project van 6000m² kantoren aan de ingang van het station van Namen, hebben we samengewerkt met ABV Development voor het milieu-effectenstudie op de site. We zijn ervan overtuigd dat dit project voor een nieuwe dynamiek in de wijk en aan deze ingang van Namen zal zorgen.

Denis Noël
Technical Director

Of het nu gaat om de opvolging van haar milieuvergunningen, de bodemonderzoek van haar gebouwen, de milieu-audits of om het beheer van haar milieucertificering ISO 14001, … Befimmo heeft in ABV Development de ideale partner gevonden die alle nodige vakbekwaamheden in één bureau verenigt!

Frédéric Tourné
Head of Environmental Management

In 2018 heeft ABV de milieu-effectenstudie opgesteld en de aanvraag van de bouwvergunning voorbereid van de coöperatieve suikerfabriek van Seneffe. Het dossier was complex en uniek, want in België werd al 25 jaar geen implantatie van dit type gerealiseerd. Alle werkzaamheden werden voltooid binnen de afgesproken termijnen en de opgelegde budgetten. We waardeerden het pragmatisme, de reactiviteit en de stiptheid van het team van ABV. 

Benoît HAAG
Coordinateur

Een vertrouwensbureau met medewerkers die op een constructieve manier inspelen op onze vragen. Het gaat vooral om partners die luisteren en om deskundigen op milieugebied die altijd pertinente en interessante adviezen geven. Een competent en vertrouwenswaardig bureau dat nodig is in het beheer van onze wettelijke vereisten op milieugebied.

Catherine Goormaghtigh
Responsable environnement

We konden rekenen op het professionalisme van ABV : ze luisterden naar onze behoeften, gaven waardevolle adviezen en hielden daarbij rekening met onze sectorale verplichtingen. Hun aanpak was proactief, ze waren aanwezig bij de contacten met de bestuursinstellingen, ... Hierdoor werd een gunstig gevolg gegeven aan onze bouwaanvraag. Kortom ABV is een echte partner voor de ontwikkeling van uw project.

Marc Barmasse
Administrateur

De pragmatische benadering en de flexibiliteit van de individuele deskundigen van ABV, in combinatie met het multidisciplinaire team, maken het bureau ABV van bij zijn oprichting tot een bevoorrechte partner voor het aanvragen van de vergunningen voor onze diverse industriële activiteiten. We willen nu al de wens uiten om elkaar weer te zien over 10 jaar om 20 jaar vertrouwensrelatie te vieren.

Kristof Nachtergaele
Business Unit Manager Treatment Centres & Trading

ABV begeleidt ons met zijn ervaring al tien jaar lang bij de belangrijkste renovatieprojecten van verlaten industriële terreinen. Sommige projecten worden momenteel nog uitgevoerd, andere verkeren nog in de planfase. Het lijkt ons evident dat de kwaliteit van hun expertise en hun werkwijze in sterke mate heeft bijgedragen tot het succes van deze ontwikkeling. Proficiat! Veel succes voor de komende 10 jaar en alle jaren die nog volgen!

Jean-Philippe Doutrelugne
Development Director

Immolux NV is actief in de vastgoedpromotie en vindt bij ABV Development al enkele jaren een uitstekende begeleiding op het gebied van saneringswerken. Onze samenwerking heeft zowel betrekking op voorafgaande raadgevingen bij vastgoedtransacties als bij saneringsdossiers die worden opgevolgd door een team van nauwgezette en doeltreffende deskundigen.

Nicolas CORNELIS
Responsable projets

Dankzij de nauwkeurige adviezen betreffende de reglementering en het professionalisme, en de uitstekende beschikbaarheid van de diverse spelers van ABV, konden wij alle stappen van de procedure met succes te doorlopen. ABV Environment heeft het project efficiënt en met de nodige know-how uitgevoerd binnen de aangekondigde termijnen. Het was een waar plezier om met dit dynamische en vriendelijke team te werken. 

Michel Delhaye
Responsable Sécurité & Environnement, Conseiller en Prévention

ABV is een betrouwbare partner, zowel voor onze grootschalige milieuprojecten als voor onze meer bescheiden projecten. De medewerkers van ABV zorgen voor een hoge wetenschappelijke kwaliteit en waken over de planning van de bedrijfsinitiatieven. Hierdoor ontstaat een aangenaam gevoel van comfort en wederzijds vertrouwen, zodat onze vernieuwingsprojecten met echt professioneel plezier tot een goed einde worden gebracht. 

Bjorn Hamal
Site Manager

Een professionele aanpak, aangepast aan ieders vereisten en taken. Met andere woorden, doeltreffendheid en reactiviteit, alsook een goede beschikbaarheid van de dossiers, met een vlot bereikbaar en vriendelijk team ! Behoorlijk uitgevoerd werk dat aan alle verwachtingen voldoet.

Pascal Delfosse
Administrateur

Bodemverontreiniging succesvol aanpakken vereist naast technische kwaliteiten ook kennis van de reglementering (in ons geval de Brusselse). Bij saneringsprojecten is een samenwerking gedurende meerdere jaren vaak nodig. Bij ABV vond VRT deze kwaliteiten en kennis. Dit maakt ABV voor VRT een sterke en betrouwbare partner

Roel De Geyter
Projectcoördinator
Volg ons op
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Graag meer info OK https://abv-development.com/nl/wettelijke-vermeldingen/